Navigácia

13.-16.6.18 Koncerty v Liberci

Koncom školského roka študenti Múzy, konkrétne detký spevácky zbor Lienka, tanečný súbor Pavesa a dve sólistky - saxofónistky Sofia Gajdošová, Simona Surgentová, reprezentovali našu školu na koncertoch v Liberci.

Spoločne so ZUŠ Liberec sme pre verejnosť pripravili tanečný večer plný nápaditých choreografií z oboch škôl a druhý koncert bol venovaný spevákom. Publiku sa predstavil zbor Lienka a domovský zbor Severáček. Tretí koncert bol usporiadaný v chráme v Hejniciach, kde okrem zborov sa predstavili aj sólistky - saxofónistky. Úžasná atmosféra, priateľstvá, zážitky z výletov, milé spomienky sme si všetci doniesli domov.

 

Zoznam článkov

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717