Navigácia

Krajší deň Humenné - dobrovoľnícky projekt

Dobrovoľnícka skupina Krajší deň je združenie, ktoré má za cieľ spríjemniť pacientom nemocnice A. Leňa v Humennom (dospelým aj deťom) chvíle strávené v zariadení a ponúknuť im "ľudskú prítomnosť."

http://

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717