Navigácia

Tanečníci z Múzy si vytancovali prvé miesta

Mesiac apríl bol pre tanečníčky a tanečníkov zo Súkromnej umeleckej školy Múza mimoriadne úspešný.

Súťažný maratón začal 7.apríla v Bojniciach na celoslovenskom festivale moderného tanca. Súťažili so šiestimi choreografiami a každá choreografia bola ocenená. Veľkú radosť mali najmenší tanečníci, ktorí sa takejto veľkej súťaže zúčastnili prvýkrát, a s choreografiou  "Veselé upratovanie" získali zlaté pásmo. Ďalšie kategórie - deti, juniori a mládež si v scénickom tanci odniesli 3-krát 1.miesto a 2-krát 3.miesto. Mimoriadne nás potešilo ocenenie pre nášho tanečníka Šimona Hajdučka, ktorý získal ocenenie "Talent moderného festivalu". Bolo to obrovské a milé prekvapenie, keď zo stovky súťažiacich porota ocenila nášho žiaka. Na druhý deň po úspešnom súťažení si žiaci užívali výlet do Stanišovskej jaskyne či prehliadku Bojnického zámku. Boli to nádherné dva dni, plné zážitkov, nových skúsenosti.

Po Veľkej noci, 21. apríla sme vyrazili na ďalšiu súťaž do Levíc. Celoštátna kvalifikačná súťaž na majstrovstvá Európy Showtime vo výrazových tancoch. Tejto súťaže sme sa zúčastnili po prvýkrát, a hneď mimoriadne úspešne. V kategórii moderný tanec sme získali hneď 3-krát 1. miesto, a jedno 2.miesto. Vysoký počet bodov zlatým choreografiám zabezpečil postup na majstrovstvá Európy do Maďarska. Porota ocenila originalitu choreografií, technickú zdatnosť žiakov, a umelecký prejav. Najvyššie  ohodnotili choreografiu Lavečka, v ktorej žiaci nielen tancovali, ale naživo spievali  a  hrali na hudobných nástrojoch. Veľké poďakovanie patrí rodičom za spoluprácu a pomoc pri organizovaní. Bezpochyby najväčšiu zásluhu na úspechoch má  pani učiteľka Oľga Minčičová DiS. art., pod ktorej vedením tanečníci pracujú.

Napísali o nás:

 

Na prelome mesiacov máj a jún budú naše tanečníčky reprezentovať našu školu i mesto Humenné v maďarskej Pésci na majstrovstvách sveta. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa síl, motivácie a úspechov v ďalšej práci.

 

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717