Navigácia

25.4.17 Vystúpenie žiakov na konferencii SČK

Vystúpenie žiakov umeleckej školy Múza na konferencii Slovenského červeného kríža, ktorá sa konala 25.apríla 2017 o 14,00 hod. v kongresovej sále hotela Karpatia. 

Vystúpili žiaci hudobného oddelenia v hre na klavír, saxofón, gitaru a speváčky. 

Vystúpenie žiakov umeleckej školy Múza v hlavných správach Humenskej televízie (od 12 minúty a 07 sekundy):

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717