Navigácia

 • Prejdi na web-stránku: www.muzahe.sk
  23.11.2017 11:15 | viac »
 • Uplynulé mesiace v školskom roku 2014/15 boli pre súkromnú umeleckú školu Múza viac než úspešné. Tak ako po minulé roky sa zúčastnili rôznych tanečných a hudobných súťaží a aj tento rok sa môžu pochváliť novými skúsenosťami a ďalšími oceneniami.
  19.10.2015 10:35 | viac »
 • Plný zážitkov a obohatením pre našich žiakov bol aj trojdňový pobyt v Třebíči. Ten sa uskutočnil vďaka dlhoročnej spolupráci medzi SZUŠ Múza, Mestom Humenné a Mestom Třebíč a detským speváckym zborom Slunko.
  21.10.2015 09:29 | viac »
 • 7.mája 2015 zorganizovala Cirkevná základná umelecká škola sv. Mikuláša v Prešove regionálnu súťaž v sólovom speve populárnej a muzikálovej piesne "Prešovský zlatý kľúčik".
  18.10.2015 10:21 | viac »
 • Skôr, než prišiel súbor PAVESA do Bojníc, poctivo sa pripravoval a tanečníci strávili aj víkendy v sále a trénovali. Oplatilo sa! Z Bojníc sa vracali ako víťazi. Celoslovenská tanečná súťaž moderného tanca sa koná pravidelne už niekoľko rokov.
  18.10.2015 10:19 | viac »
 • Vo Vranove nad Topľou sa 22.apríla konala krajská súťažná prehliadka detských speváckych zborov, ktorá má dlhoročnú tradíciu.
  18.10.2015 10:15 | viac »
 • Naše tanečnice nás v sobotu reprezentovali na súťaži Dance Stars v Žiline. 
  19.10.2015 10:37 | viac »
 • V sobotu 7.2.2015 sme pripravili krátky hudobný program na otvorenie plesu f. GGE v Snine.
  18.10.2015 10:11 | viac »
 • Dňa 26.marca organizovala ZUŠ v Snine 4.ročník flautovej súťaže.
  19.10.2015 09:30 | viac »
 • Blahoželáme talentovanej výtvarníčke Eme Mitošinkovej, ktorá postúpila do celoslovenského kola výtvarnej súťaže "Vesmír - očami detí".
  18.10.2015 18:32 | viac »
 • Cirkevná ZUŠ sv.Mikuláša organizovala súťaž už po štvrtýkrát. 
  18.10.2015 10:06 | viac »
 • Napísali o nás:
  17.10.2015 18:21 | viac »
 • V nedeľu 14.12. a v pondelok 15.12. si tak rodičia vychutnávali pohodu nedeľnej kávy a dobrej hudby, ktorú im naservírovali práve ich deti. 
  17.10.2015 18:19 | viac »
 • Koncert bol pre mnohých "balzamom na dušu" - ako sa vyjadrili diváci a poslucháči po koncerte.
  17.10.2015 18:17 | viac »
 • Nedeľný popoludňajší piknik v parku s dobrou hudbou a príjemnou rodinnou atmosférou. Znejúca hudba z diaľky prilákala mnohých rodičov s deťmi, ich známych a zaujala okoloidúcich, ktorí využívali nedeľné popoludnie na prechádzku. 
  17.10.2015 18:15 | viac »
 • Dievčatá (do 18 rokov) so svojou ďalšou choreografiou "Ten pocit" získali ocenenie - 3.miesto. Blahoželáme všetkým usilovným tanečniciam aj p.učiteľke Oľge Minčičovej.
  17.10.2015 18:13 | viac »
 • Vzájomná súdržnosť nechýbala už od samotného začiatku, od moderátorskej dvojice cez gitarové a klavírne duo, saxofónové trio až po veľké tanečné kolektívy. 
  17.10.2015 18:10 | viac »
 • Oblastnej klavírnej súťaže v Snine sa zúčastnila Viktória Lacová z triedy p.učiteľky Ľ.Pčolovej a Ivana Švigárová z triedy p.učiteľky T.Oleksíkovej.
  19.10.2015 09:25 | viac »
 • Festivalu sa zúčastnili deti z Bieloruska, Ukrajiny, Moldavska, Ruskej republiky, Bulharska a iných štátov východu, celkom asi 1000 účastníkov rôznych súborov, tanečných skupín, sólistov a hudobníkov. 
  17.10.2015 18:06 | viac »
 • V kategórii do 13 rokov našu školu reprezentovali Samuel Greňa (ocenenie: strieborné pásmo) a Teodor Sedláček (ocenenie: zlaté pásmo). 
  17.10.2015 18:05 | viac »
 • V kategórii scénické tance sa juniorky umiestnili na 2.mieste. 
  17.10.2015 18:04 | viac »
 • Pán učiteľ Miloš Sedláček pripravil na súťaž 4 svojich žiakov. Súťažilo sa po ročníkoch.
  17.10.2015 18:03 | viac »
 • Súťaž organizovala Cirkevná základná umelecká škola sv.Mikuláša pre žiakov umeleckých škôl. 
  17.10.2015 18:02 | viac »
 • Návštevníci nákupného centra, ale aj rodičia študentov sa započúvali do skladieb hraných na klavíri, gitaru, flautu, saxofón. 
  17.10.2015 18:01 | viac »
 • Hudba a dobrá nálada sa rýchlo šírila priestormi obchodíkov a malým hudobníkom sa podarilo rozveseliť nielen svojich rodičov a kamarátov, ale aj predavačov a nakupujúcich.
  17.10.2015 18:01 | viac »
 • Vianočný koncert organizoval magistrát mesta Košice, na čele s primátorom mesta Richardom Rašim, ktorý osobne privítal hostí.
  17.10.2015 17:03 | viac »
 • Aj tento rok sa podarilo naplniť myšlienku koncertu a pripraviť pre plnú sálu divákov zaujímavý program. 
  17.10.2015 17:01 | viac »
 • Dňa 20.10.2012 detský spevácky zbor Lienka vystúpil na večernom koncerte v rámci 4. medzinárodného festivalu speváckych zborov, ktorý sa uskutočnil v kostole Najsvätejšej trojice v Košiciach.
  17.10.2015 16:57 | viac »
 • Druhý ročník tanečnej súťaže v scénickom tanci, ktorú organizovala naša škola pod záštitou primátorky mesta Humenné PhDr.Jany Vaľovej znova potvrdil vysokú úroveň súborov - prevažne z východného Slovenska. 
  17.10.2015 16:43 | viac »
 • Tento rok sme zapojili do programu 8 základných škôl, ktoré sa podieľali nielen na programe plného hudby, tanca, spevu, ale spoločne sme vytvorili "maxinarcis" na námestí v Humennom.
  17.10.2015 16:37 | viac »
 • Dlho sme sa pripravovali na narodeninovú "párty". Takto to vnímali naši priaznivci:
  17.10.2015 16:33 | viac »
 • Na súťaž sa usilovne pripravovali aj žiačky tanečného súboru Pavesa zo Súkromnej základnej umeleckej školy Múza pod vedením Oľgy Minčičovej. 
  17.10.2015 16:30 | viac »
 • Spevácky zbor spieval v latinčine omšu, piesne súčasných autorov a svoj program obohatil o vystúpenie inštrumentálnych skladieb.

  17.10.2015 16:24 | viac »
 • Dievčatá získali 1.miesto s choreografiou Belami a 3.miesto s choreografiou Niekde v hlave. Domov sa vracali v perfektnej nálade, bohatšie o skúsenosti, zážitky a plné odhodlania a energie pripraviť sa na ďalšiu súťaž  „ Pre - de - ta 2011“, ktorá sa konala 21.mája v Košiciach v Jumbo centre.
  17.10.2015 16:19 | viac »
 • Každá úsilie je skôr, či neskôr ocenené. Aj húževnatosť tanečníc zo Súkromnej umeleckej školy Múza bolo ocenené tento víkend na súťaži v Myjave, ktorú organizovala tamojšia ZUŠ pod názvom „My dance“. 
  17.10.2015 15:59 | viac »
 • Súkromná základná umelecká škola Múza v Humennom sa vo štvrtok 28.apríla 2011 zúčastnila na 2.ročníku súťažnej prehliadky populárnych hudobných skupín ZEMPLÍN  POP. 
  17.10.2015 16:54 | viac »
 • Výtvarníci sa lúčili s Morenou v tradičnom duchu.
  17.10.2015 16:13 | viac »
 • Uplynulý týždeň hostilo Humenné tanečníkov z celého Slovenska. Súkromná umelecká škola Múza vo štvrtok 28.apríla 2011 zorganizovala súťažný festival scénického tanca pod názvom "Humenné - srdcom - pohybom". Záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Jana Vaľová. 
  17.10.2015 15:32 | viac »
 • Poslaním školy Múza je nielen naučiť, ale zároveň dať možnosť a príležitosť prezentovať svoje zručnosti, svoje umenie. Ak sa takáto prezentácia uskutoční spolu s nový poznávaním a prežitím krásnych zážitkov, je práca pedagógov naplnená úspechom a zadosťučinením.
   
  17.10.2015 16:12 | viac »
 • Pod týmto názvom spevácky zbor mesta Humenné spolu s našou školou organizovali štvrtý rok letný koncert s medzinárodnou účasťou v rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých.
  17.10.2015 16:12 | viac »
 • "Tanec je skrytý jazyk duše" povedala raz americká tanečnica a choreografka Martha Graham. Celú svoju dušu aj námahu dávajú do tanca aj dievčatá z tanečného súboru Pavesa, ktorý pôsobí pri SZUŠ Múza v Humennom  pod vedením Oľgy Minčičovej.

  17.10.2015 16:55 | viac »
 • Dňa 16.apríla sa konala verejná zbierka, ktorú vyhlasuje nezisková organizácia Liga proti rakovine. Sprievodnou akciou tohto podujatia bol koncert na námestí v Humennom v čase od 10,00hod. do 15,00hod., ktorý podporil význam zbierky.
  17.10.2015 15:01 | viac »
 • V priestoroch Základnej umeleckej školy v Snine sa 25.marca uskutočnil 5.ročník Oblastnej klavírnej súťaže.
  17.10.2015 15:00 | viac »

Zoznam článkov

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717