Navigácia

Zoznam učiteľov

Foto Mgr. Zuzana Dirbáková Riaditeľka
Foto Nadežda Spišáková, Dis.art. Zástupkyňa
Foto Mgr. Alena Alexovičová Učiteľka
Foto Tatiana Fecenková, Dis.art. Učiteľka
Foto Ján Fic Učiteľ
Foto Mgr. Erika Flimel Učiteľka
Foto Mgr.Art. Mária Havriľaková, Dis.art. Učiteľka
Foto Rastislav Hribik, Dis.art. Učiteľ
Foto Mgr. Daniela Karpáčová Učiteľka
Foto Mgr. Andrea Lacová Učiteľka
Foto Oľga Minčičová, Dis.art. Učiteľka
Foto Mgr. Matúš Molnár Učiteľ
Foto Tatiana Oleksíková, Dis.art. Učiteľka
Foto Mgr. Viera Petrovčinová Učiteľka
Foto Daniela Rišková, Dis.art. Učiteľka
Foto Miloš Sedláček, Dis.art. Učiteľ
Foto Mikuláš Surgent, Dis.art. Učiteľ
Foto Mgr.Art. Ivana Štefanová Učiteľka
Foto Mgr.Art. 0lexiy Temnov Učiteľ
Foto Viktória Vajdová, Dis.art. Učiteľka
 
 
Dominika Zeleňáková Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1112 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 24.06.2018

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717