Navigácia

Oznamy pre študentov:

Platby sa načítavajú do nášho systému až z mesačného výpisu, nie automaticky, pre.21.to svoje úhrady vidíte až nasledujúci mesiac po platbe. Ak chcete prerušiť dieťaťu štúdium, oznámte to písomne - mailom na sekretariát školy, za týchto okolností nebude platiť za daný mesiac školné. V prípade akýchkoľvek nejasností volajte: 0918568717.

Žiadame rodičov, ktorých deti ukončili štúdium v danom šk. roku a majú preplatok na školnom, nech mailom žiadajú vrátenie preplatku s uvedením čísla účtu, pri pokračovaní v štúdiu sa im preplatok prenesie do nového školského roka.

 

Nájdete nás

Fotogaléria

Fotogaléria od roku 2010 - 2015

Sobota 28. 1. 2023

Novinky

  • Tradične vianočný koncert dáva veľký priestor v divadelnej sále MsKS nielen divákom, ale aj všetkým hudobným a tanečným zložkám našej školy, preto aj program je veľmi pestrý, zábavný. V tomto roku boli našimi hosťami aj dospelí hudobníci a tanečníci, ktorí sa venujú svojim záľubám aj rodičia, ktorí spoločne so svojimi deťmi predviedli tanečnú roztomilú choreografiu.

  • Čarovný vianočný čas, na ktorý sa všetci tešíme je plný prianí, láskavosti. Naše advetné koncertné obdobie vystrieda vianočná nálada - srdečne pozývame na vianočný koncertný večer.

  • Od začiatku školského roka máme za sebou toľko vystúpení a úspechov zo súťaží, o ktorých Vás priebežne ešte budeme informovať, ale pred nami stoja ďalšie výzvy a plány, na ktoré chceme upriamiť Vašu pozornosť. Srdečne pozývame na benefičné adventné koncerty, z ktorých výťažok chceme venovať Červenému krížu v Humennom, ktorý v ťažkých životných situáciách pomáha mnohým ľuďom, o ktorým sami netušíme.

  • Účasť dievčenského komorného zboru YOUNG VOICES a Speváckeho zboru mesta Humenné na 15. ročníku zborového festivalu v Maďarsku.

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zriaďovateľka, zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
szus.muza@gmail.com
+ 421 918 568 717

Stránky pre učiteľov

.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.Viac informácií o ochrane osobných údajov môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo