Navigácia

Oznamy pre študentov:

- 3.-4 septembra 2019 talentové skúšky (na základe vopred doručenej prihlášky Vás budeme informovať o harmonograme)

 

 

Nájdete nás

Fotogaléria

Fotogaléria od roku 2010 - 2015

Nedeľa 21. 7. 2019

Novinky

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717