Navigácia

Oznamy pre študentov:

  • 20. apríl 2018 (piatok) sa ruší vyučovanie vo všetkých odboroch z dôvodu koncertu a výstavy v MsKS.
  • 30. apríl 2018 (pondelok) sa ruší vyučovanie vo všetkých odboroch z dôvodu koncertu v Snine.
  • 9. máj 2018 (streda) sa ruší vyučovanie vo všetkých odboroch z dôvodu talentových skúšok.

 

V školskom roku 2017/18 chceme, aby rodičia získali prehľad o svojich platbách, ich evidencii, predpisoch, preto na základe prístupového mena a hesla sa môžu prihlásiť na našu webovú stránku (www.muza.edupage.sk) a získať tieto informácie. 

Nezabudnite, že každý žiak má svoj VS (variabilný symbol), na základe ktorého je platba automaticky pridelená.  Platby načítavame do systému až z mesačného výpisu (nie počas mesiaca).

Nájdete nás

Fotogaléria

Fotogaléria od roku 2010 - 2015

Sobota 21. 4. 2018

2 % z dane

Novinky

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717