Navigácia

Oznamy pre študentov:

Žiadame: 

tanečníkov - aby vrátili kostými

hudobníkov - aby vrátili zapožičané nástroje

všetkých, aby uhradili školné                    

V školskom roku 2017/18 chceme, aby rodičia získali prehľad o svojich platbách, ich evidencii, predpisoch, preto na základe prístupového mena a hesla sa môžu prihlásiť na našu webovú stránku (www.muza.edupage.sk) a získať tieto informácie. 

Nezabudnite, že každý žiak má svoj VS (variabilný symbol), na základe ktorého je platba automaticky pridelená.  Platby načítavame do systému až z mesačného výpisu (nie počas mesiaca).

Nájdete nás

Fotogaléria

Fotogaléria od roku 2010 - 2015

Štvrtok 19. 7. 2018

Vážení rodičia, študenti

počas školského roka sme pripravili rôzne benefičné koncerty, ktoré pomohli deťom s rôznymi zdravotnými problémami, organizovali sme vystúpenia, ktoré potešili širokú verejnosť.

Snažíme sa, aby našich študentov umenie prebúdzalo k osobitnému prejavu a rastu, aby sme boli voči svojmu okoliu a známym empatickí, vnímaví, ohľaduplní. Mnohí z nás majú vo svojich domácnostiach rôznych miláčikov – zvieratká. Sú však zvieratá, ktoré sú opustené na ulici a o ktoré sa starajú rôzne občianske združenia.

Chceme Vás poprosiť, milí študenti, rodičia, aby ste kytičky, ktorými chcete potešiť svojich pedagógov na konci školského roka, vymenili za konzervy, granule a savé podložky pre zvieratá a tak spoločne našli radosť z dobrého skutku. Bude to náš spoločný benefičný záver školského roka a pomôžeme zatúlaným  a nechceným mačkám, ktoré nájdu útočisko v OZ Mačky Humenné.

Ďakujeme Vám a želáme leto plné krásnych zážitkov

Kolektív pedagógov Múza

Novinky

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717