Navigácia

Oznamy pre študentov:

- 19.12.17 (utorok) nie je vyučovanie v žiadnom odbore z dôvodu benefičného koncertu v MsKS

- 22.12.17 (piatok) nie je vyučovanie (riaditeľské voľno)

V školskom roku 2017/18 chceme, aby rodičia získali prehľad o svojich platbách, ich evidencii, predpisoch, preto na základe prístupového mena a hesla sa môžu prihlásiť na našu webovú stránku (www.muza.edupage.sk) a získať tieto informácie. 

Nezabudnite, že každý žiak má svoj VS (variabilný symbol), na základe ktorého je platba automaticky pridelená.  Platby načítavame do systému až z mesačného výpisu (nie počas mesiaca).

 

 

Nájdete nás

Fotogaléria

Piatok 15. 12. 2017

Projekt ,,S hudbou v srdci"

Získajte dobrý pocit! HLASUJTE za projekt umeleckej školy Múza s názvom ,,S hudbou v  srdci" na: 

www.gestopremesto.sk/hlasovanie

Novinky

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@muzahe.sk
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717