Navigácia

Oznamy pre študentov:

od 6.-10.3.2023 nie je vyučovanie z dôvodu jarných prázdnin

Platby sa načítavajú do nášho systému až z mesačného výpisu, nie automaticky, preto svoje úhrady vidíte až nasledujúci mesiac po platbe. Ak chcete prerušiť dieťaťu štúdium, oznámte to písomne - mailom na sekretariát školy, za týchto okolností nebude platiť za daný mesiac školné. V prípade akýchkoľvek nejasností volajte: 0918568717.

Žiadame rodičov, ktorých deti ukončili štúdium v danom šk. roku a majú preplatok na školnom, nech mailom žiadajú vrátenie preplatku s uvedením čísla účtu, pri pokračovaní v štúdiu sa im preplatok prenesie do nového školského roka.

 

Nájdete nás

Fotogaléria

Fotogaléria od roku 2010 - 2015

Utorok 21. 3. 2023

Novinky

 • Začiatkom marca sa v Prešove konala súťažná prehliadka Prešovského a Košického kraja v sólovej hre na drevených a plechových dychových nástrojoch žiakov umeleckých škôl. Našu školu tentokrát reprezentovali žiaci v mladších kategóriách. V prvej najmladšej kategórii súťažila Karolína Karšková v hre na alt saxofón a získala spomedzi jedenástich súťažiacich zlaté pásmo. V druhej kategórii v hre na alt saxofón s ocenením v bronzovom pásme sa umiestnil Peter Pelák. Pre obidvoch našich študentov to bola prvá súťažná skúsenosť. Blahoželáme za úspešnú reprezentáciu školy a mesta:) Ďakujeme nielen im, ale aj pedagógovi Milošovi Sedláčkovi DiS.art.

 • Podmienky:

  - od 1.3.-19.3.2023 môže hlasovať občan mesta Humenné dovŕšením 15 rokov

  - hlasovať môžeš iba RAZ

  - hlasovací lístok v SZUŠ Múza, aj na MsÚ

  https://www.humenne.sk/Hlasovanie-obcanov/

 • Naša kolegyňa, klaviristka nás už neraz presvedčila o svojich autorských kvalitách. Ak ste jej autorskú tvorbu ešte nepočuli, pozývame na jej vystúpenie v hoteli Karpatia.

 • Srdečne pozývame na klavírny koncert, predstavia sa študenti konzervatória v Košiciach Maté Majoroš aj náš absolvent Jozef Sklenčár so zaujímavým programom.

 • Sobota bola pre našich tanečníkov plná zážitkov, zúčastnili sa celoslovenskej súťaže Show Cup v Košiciach. Súťažilo osem choreografií v rôznych vekových a tanečných kategóriach a každá bola ocenená.

  Tanečníci získali 6 x 1. miesto a 2 x 2. miesto. Veľké poďakovanie patrí všetkým rodičom za pomoc a hlavne aj tým rodičom, ktorí po prvýkrát v histórii školy súťažili spolu s deťmi a vytancovali si zlato.

  Hoci unavení, ale plní zážitkov sa všetci spokojní vracali domov. Blahoželáme pani učiteľke Oľge Minčičovej DiS.art. za skvelé vedenie, nápady a všetkým ďakujeme za úžasnú reprezentáciu!

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zriaďovateľka, zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
szus.muza@gmail.com
+ 421 918 568 717

Stránky pre učiteľov

.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.Viac informácií o ochrane osobných údajov môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo