Navigácia

Oznamy pre študentov:

- 21.6.21 (len pondelok) rušíme vyučovanie s p. učiteľkou O.Minčičovou DiS.art.

- od 17.6. -30.6.21 nebude vyučovanie vo výtvarnom odbore s pani učiteľkou Mgr. E.Frankovičovou

- od 22.6.21 sa ruší vyučovanie hudobnej náuky

V piatok 4.júna 2021 rušíme vyučovanie vo všetkých odboroch z dôvodu koncertu a prezentácie žiakov školy.

Dňa 17.5.21 nebude online HN od 16,00 - 16,45 pre PŠ a 1.ročník.

Od 17.5. - 21.5.2021 ostáva náš okres v červenej farbe, vyučovanie bude prebiehať tak ako doteraz. Individuálne hodiny prezenčne, skupinové vyučovanie ostáva dištančne (hudobná náuka, výtvarný, tanečný, zborový spev).

Od 26.4.21 (pondelok) vyučujeme prezenčne individuálne predmety (okrem spevu a dychových nástrojov). Hudobná náuka sa vyučuje dištančne.  Kolektívne odbory: tanečný, výtvarný ostávajú v dištančnom rozvrhu do odvolania.  Platí aj pre elokované pracovisko ZŠ J.Švermu.

Od 1..9.4.21 pokračujeme vo vyučovaní ako v týždni od 12.4.2021.

Od pondelka 12.4.21 obnovujeme prezenčné vyučovanie (okrem hodín spevu a hre na dych.nástrojoch) pre žiakov 1.supňa ZŠ. Vyučovanie v tanečnom, výtvarnom odbore bude prebiehať  naďalej dištančne. Prezenčná forma platí aj pre žiakov elokovaného pracoviska ZŠ J.Švermu. Vyučovanie HN ostáva online.

Vyučovanie v.o všetkých odboroch od 7.4.2021 bude prebiehať naďalej dištančne do odvolania.  Predpoklad  prezenčného vyučovania  od 12.4.21 po aktuálnych nariadeniach z MŠVVaŠ.

Od 1.3.2021 (pondelok) pokračujeme v dištančnom vyučovaní vo všetkých odboroch. 

Od 22.2.- 28.2.2021 napriek tomu, že sú jarné prázdniny, ponúkame online vyučovanie po dohode s triednym učiteľom, okrem hudobnej náuky. 

Prosíme rodičov našich žiakov, ktorí pokračujú v štúdiu v tomto školskom roku, aby uhradili nedoplatky za predchádzajúci šk. rok. Ďakujeme, že si našu prácu vážite. Žiadame rodičov, ktorých deti ukončili štúdium a majú preplatok na školnom, nech mailom žiadajú vrátenie preplatku s uvedením čísla účtu.

Úprava predpisu školného  v šk. r. 2020/21 bude  až po ukončení pandemických opatrení, úprava sa bude týkať žiakov, ktorí prerušili štúdium na určité obdobie, prípadne  nemali hodiny daného predmetu. Žiaci, ktorí absolvovali aj celé dištančné štúdium, budú mať zľavu jednomesačného predpisu.

 

 

 

 

Nájdete nás

Fotogaléria

Fotogaléria od roku 2010 - 2015

Nedeľa 20. 6. 2021

Novinky

  • Učíme sa od najväčších majstrov výtvarného umenia. Tentokrát nás inšpiroval Edouard Manet. Voľnú kópiu namaľoval akrylom na plátno Július Buček.

  • vyhodnotenie súťaže v tanečnom odbore

    Uplynul čas a chceme Vám predstaviť zaujímavé fotografie tanečníkov a vyhodnotiť súťaž tanečného odboru, ktorá prebiehala počas dištančného vyučovania. Súťaž s názvom „Zachyť okamih“ nám potvrdila, akých kreatívnych a talentovaných študentov máme v tanečnom odbore školy. Celkovo sa zapojilo takmer 40 žiakov v rôznych vekových kategóriách. Aj napriek tomu, že rozhodovanie bolo veľmi náročné, odborná porota musela vybrať najlepšie fotografie z každej z týchto kategórií.

  • ...čo dodať? Tešíme sa na Vás!

  • Študenti výtvarného odboru pod vedením Mgr. E.Frankovičovej sa zapojili do súťaže Súboj talentov 2021, ktorú vyhlásila Škola umeleckého priemyslu Svidník. Tešíme sa úspechu našich žiačok: Lara Vysočanská -1.miesto maľba V slnečnom kúpeli; Klára Rumanová - 2.miesto maľba Hrejivé zátišie. Srdečne blahoželáme dievčatám a pani učiteľke:)

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717

Stránky pre učiteľov

.

Týmto Vám oznamujeme, že dohľad nad spracovaním osobných údajov v našej spoločnosti zabezpečuje firma EuroTRADING s.r.o.,a v súlade s § 44 zákona č. 18/20128 Z.z. a článkom č.37 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679,nám poskytuje zodpovednú osobu, ktorú môžete kontaktovať na adrese zo@eurotrading.sk.Viac informácií o ochrane osobných údajov môžete prečítať tu : www.eurotrading.sk/zo