Navigácia

Oznamy pre študentov:

  • 3.9.2018 - zápis žiakov na štúdium od 9,00 - 12,00; od 13,00 - 16,00 (aj novoprijatých)
  • 4.9.2018 - od 13,00 hod.dodatočné talentové skúšky (na základe evidovanej prihlášky a telefonického pozvania)
  • vyučovanie podľa rozvrhu od: 10.9.2018
  • žiaci, ktorí nebudú pokračovať v štúdiu v šk.roku 2018/19 odovzdajú riaditeľke školy písomnú žiadosť o ukončení štúdia do 7.9.2018

 

V školskom roku 2017/18 chceme, aby rodičia získali prehľad o svojich platbách, ich evidencii, predpisoch, preto na základe prístupového mena a hesla sa môžu prihlásiť na našu webovú stránku (www.muza.edupage.sk) a získať tieto informácie. 

Nezabudnite, že každý žiak má svoj VS (variabilný symbol), na základe ktorého je platba automaticky pridelená.  Platby načítavame do systému až z mesačného výpisu (nie počas mesiaca).

Nájdete nás

Fotogaléria

Fotogaléria od roku 2010 - 2015

Nedeľa 23. 9. 2018

Milí rodičia, študenti a priaznivci našej školy, 

leto ubehlo skutočne ako voda a učitelia našej školy Múza sa už tešia na začiatok nového školského roka 2018/19. Pripravujeme všetko tak, aby sme školský rok začali plynule a plní elánu a motivácie do ďalšej práce. Prajeme Vám, aby ste si ešte užili zvyšok leta a prázdnin a vidíme sa v septembri. 

Kolektív pedagógov SZUŠ Múza

Novinky

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717