Navigácia

Oznamy pre študentov:

- 19. a 20.10.17 nie je vyučovanie v tanečnom odbore - trieda p.uč. D.Zeleňákovej

- 20.10.17 nie je vyučovanie v tanečnom odbore - trieda p.uč. O.Minčičovej

Prosíme rodičov o vyrovnanie nedoplatkov za školský rok 2016/17. V prípade, že žiak nemá uhradené školné za šk. rok 2016/17, nebude môcť pokračovať v štúdiu.

V školskom roku 2017/18 chceme, aby rodičia získali prehľad o svojich platbách, ich evidencii, predpisoch, preto na základe prístupového mena a hesla sa môžu prihlásiť na našu webovú stránku (www.muza.edupage.sk) a získať tieto informácie. 

Nezabudnite, že každý žiak má svoj VS (variabilný symbol), na základe ktorého je platba automaticky pridelená. Viac informácií Vám poskytnú triedni učitelia.

 

 

Nájdete nás

Fotogaléria

Štvrtok 19. 10. 2017

Novinky

  • Aj keď sa nový školský rok ešte len rozbieha, v Súkromnej umeleckej škole Múza bol prvý týždeň na koncertné aktivity viac než bohatý.

  • 25. 9. 2017

    Do galérie S hudbou v srdci 2017 boli pridané fotografie.

  • Dňa 8.septembra 2017 (piatok) o 19,00 hod. Vás pozývame na koncert ,,S hudbou v srdci" - Farnosť Sťatia sv. Jána Krstiteľa (Pod Sokolejom).

  • Milí naši priaznivci, aj keď sú prázdniny a vonku poriadne teplo, my nezaháľame a pripravujeme pre Vás zaujímavé akcie hneď na začiatku septembra. Jednou z nich je aj koncert "Hráme pod hviezdami", kde sa môžete tešiť nielen na našich žiakov, školský orchester Múzaband, ženské vokálne zoskupenie Womanvocal, ale aj na výbornú Katku Koščovú a Dana Špinera !
    9.septembra 2017 o 19,00 hod. v areáli skanzenu v Humennom. Tešíme sa na Vás!

  • Študenti tanečného oddelenia SZUŠ Múza svoj školský rok nekončili tradične posledným školským dňom.  Cez víkend  1. - 2.júla sa zúčastnili s choreografiou Lavečka Majstrovstiev Európy vo výrazových tancoch v maďarskej Budapešti v kategórii A - juniorov, kde reprezentovali našu školu i mesto Humenné. Vytancovali si p ...

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@muzahe.sk
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717