Navigácia

Literárno-dramatický

 

Literárno - dramatický odbor spája všetky druhy umenia. Zahŕňa spontánne alebo improvizované jednanie, rôzne štruktúrované hry a cvičenia a fixovaný tvar etúd určených k prezentácii v rámci triedy, prípadne aj predstavenie pre divákov. Je založené na ľudskej schopnosti hrať, jednať "ako" tzv. byť sám sebou v umelo navodených situáciách a okolnostiach, alebo v nich byť niekým alebo niečím iným.

Žiaci sa počas štúdia učia osobitému kultivovanému prejavu v divadelnej, prednesovej a slovesnej oblasti. Tvorivý prístup na hodinách ich učí vyrovnávať sa s novými situáciami, ktoré prináša hra, škola, či život a práca.

Našim cieľom je vychovať absolventov odboru, z ktorých sa stanú herci, režiséri, ale hlavne náročný divák a poslucháč.

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717