Navigácia

 

Tanečný odbor

Prípravné štúdium – 7,50- €/mesiac

Základné štúdium – 12,-€/mesiac

Výtvarný odbor

Prípravné štúdium – 7,50- €/mesiac

Základné štúdium – 12,-€/mesiac

Hudobný odbor

Prípravné štúdium – 7,50- €/mesiac

Základné štúdium – 12,-€/mesiac

Základné štúdium s rozšíreným obligátnym nástrojom – 14,- €/mesiac

Literárno-dramatický odbor

Prípravné štúdium –7,50- €/mesiac

Základné štúdium -  12,-€/mesiac

Pri štúdiu 2 odborov (kolek. a individ.) súčasne – 14,00 €/mesiac.
Pri štúdiu 3 odborov súčasne – 23,00 €/mesiac.
Pri štúdiu 2 odborov (2x kolektívne) súčasne – 30,00 €/mesiac (12,-€ +18,-€).
Pri štúdiu 2 hlavných predmetov v hud. odbore – 30,00 €/mesiac (12,-€ +18,-€).
Pri štúdiu 2 odborov v prípravnom ročníku – 10,00 €/mesiac.
Základné štúdium v hudobnom odbore rozšírené o nepovinný predmet - obligátny nástroj – 14,- €/mesiac.
 
Ak rodič neposkytne  do 15. septembra kalendárneho roka „Čestné prehlásenie“, tak pri štúdiu:
  • jedného odboru základného individuálneho štúdia sa platí 30,- €/mesiac
  • jedného odboru základného kolektívneho štúdia 20,- €/mesiac.
  • jedného kolektívneho odboru prípravného štúdia 10,- €/mesiac.
 

Prosíme rodičov, aby uhrádzali platby poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom a aby zdokladovali platby triednym učiteľom. Na identifikáciu platby uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa.

V školskom roku 2017/18 chceme, aby rodičia získali prehľad o svojich platbách, ich evidencii, predpisoch, preto na základe prístupového mena a hesla sa môžu prihlásiť na našu webovú stránku (www.muza.edupage.sk) a získať tieto informácie. 

Nezabudnite, že každý žiak má svoj VS (variabilný symbol), na základe ktorého je platba automaticky pridelená. Viac informácií Vám poskytnú triedni učitelia.

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717