Navigácia

Poplatky spojené so štúdiom v školskom roku 2018/19

 

Tanečný odbor

Prípravné štúdium – 8,00- €

Základné štúdium – 12,-€

 

Výtvarný odbor

Prípravné štúdium – 8,00- €

Základné štúdium – 12,-€

 

Hudobný odbor

Prípravné štúdium – 8,00- €

Základné štúdium – 12,-€

Základné štúdium rozšírené o obligátny nástroj alebo iný nepovinný predmet – 14,- €/mesiac

     

Literárno-dramatický odbor

Prípravné štúdium –8,00- €

Základné štúdium -  12,-€

 

Pri štúdiu 2 odborov (kolek. a individ.) súčasne – 14,00 €/mesiac.

Pri štúdiu 3 odborov súčasne – 23,00 €/mesiac.

Pri štúdiu 2 odborov (2x kolektívne) súčasne – 20,00 €/mesiac.

Pri štúdiu 2 hlavných predmetov v hud. odbore – 20,00 €/mesiac.

Pri štúdiu 2 odborov v prípravnom ročníku (deti predškolského veku započítané do zberu údajov na dotáciu): 10,00 €/mesiac.

 

Ak rodič neposkytne  do 15. septembra kalendárneho roka „Čestné prehlásenie“, tak pri štúdiu:

  • jedného odboru základného individuálneho štúdia sa platí 30,- €/mesiac
  • jedného odboru základného kolektívneho štúdia 20,- €/mesiac
  • jedného kolektívneho odboru prípravného štúdia 12,- €/mesiac
  • jedného individuálneho prípravného štúdia v hud. odbore 15,- €/mesiac

 

 

Deti predškolského veku nezapočítané do zberu údajov na dotáciu (deti do 6 rokov) pri štúdiu:

  • jedného kolektívneho odboru prípravného štúdia 12,- €/mesiac
  • jedného individuálneho prípravného štúdia 15,- €/mesiac
  • 2 odborov prípravného štúdia 20,- €/mesiac

 

 

INFO  O PLATBÁCH

 

Prosíme rodičov, aby uhrádzali platby prevodným príkazom alebo poštovou poukážkou. Na poštovej poukážke uvádzajte meno a priezvisko dieťaťa, nie rodiča!

 

Pri platbe bankingom uvádzajte príslušný VS, ktorý nájdete po prihlásení na našej webovej stránke (www.muza.edupage.sk) spolu s príslušnou sumou.

V ľavom menu „Komunikácia“ rozkliknúť na „Platby“, kde sa Vám ukáže Váš predpis školného.

 

Školné (v zmysle Školského poriadku) sa uhrádza:

  • do 15. októbra (za 9-12/2018 mesiace spolu)
  • do 15.marca (za 1-6/2019 mesiacov spolu)

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717