Navigácia

Prihláška na štúdium na našej škole

Veľmi nás teší, že chcete dať deťom príležitosť zmysluplne tráviť čas aktivitami, ktoré prinášajú nové poznanie, zručnosti. Určite v nás nájdete dobrých spojencov, ktorým záleží na tom, aby naši študenti umelecky rástli, mali radosť z aktivít a aby sme rozvíjali ich osobnosť.

 

Do okna ,,POZNÁMKA" prosím vyberte a dopíšte pobočku:

- SZUŠ Múza,

- elokované pracovisko ZŠ J. Švermu.

 

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:

Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:
     

Ďakujeme za dôveru.Na základe Vašej prihlášky Vás budeme kontaktovať.

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717