Navigácia

O škole

 

Základné umelecké školstvo tvorí základný pilier edukácie a výchovy v umeleckej oblasti. Jeho náplňou je pravidelná, systematická, niekoľkoročná príprava žiakov na umelecké vyjadrenia vo svojom živote, ale aj profesijné zameranie a pokračovanie v štúdiu v danom odbore na vyššom stupni umeleckého štúdia. Na realizácii aktivít smerujúcich k tomuto cieľu sa podieľajú kvalifikovaní odborníci – pedagógovia. Učenie je pre človeka celoživotným procesom a zvlášť to platí pre získavanie zručností v oblasti umeleckej.  Akákoľvek práca školy sa uskutočňuje na základe určitých hodnôt.

Ponúkame:

  • profesionálne a kvalifikované vedenie študentov školy

  • poradenstvo a odborné vedenie ako prípravu na štúdium s umeleckým zameraním na stredné a vysoké školy

  • uplatnenie individuálneho rytmu práce, ústretovosť

  • úzku spoluprácu s rodičmi

 

 

Náš cieľ :

  • uspokojiť záujem o dlhodobé umelecké vzdelávanie

  • umožniť študentom školy uplatnenie v hudobných , divadelných a speváckych telesách

  • rozvíjať ich talent a tvorivosť

  • kultivovať osobnosť

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717