Navigácia

Cengáčik

 

História činnosti literárno-dramatického odboru má v škole tradíciu od roku 2009/10. Študenti literárno-dramatického odboru sa podieľajú na koncertoch hlavne ako moderátori, herci a recitátori. Pedagogicky v odbore pôsobili Mgr. Zuzana Švecová, Bc. Zuzana Henčeková DiS.art. a Mgr. Alena Alexovičová, ktorá pracuje s deťmi i dnes.

Cengáčik vznikol pod vedením Mgr. A. Alexovičovej a podieľal sa na koncertných vystúpeniach školy. Študenti vytvorili niekoľko vystúpení, ktoré boli súčasťou hudobných programov pre verejnosť. Literárno-dramatický odbor vychováva absolventov, z ktorých sa stanú herci a režiséri, ale v prvom rade je umením, kde nachádzajú uplatnenie detis veľkou predstavivosťou a fantáziou. 

Tento odbor navštevujú aj deti - žiaci iných odborov, ktorí tak dokážu skĺbiť svoje zručnosti z hudobného, či tanečného odboru práve v literárno-dramatickom odbore. 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717