Navigácia

Hudobný odbor

 

V hudobnom odbore ponúkame vyučovanie v hre na nástrojoch: gitara, elektrická gitara, basová gitara, akordeón, klavír, zborový spev, spev, cimbal, husle, zobcová flauta, priečna flauta, saxofón, bicie nástroje.

Napriek tomu, že záujem o hudobné umenie nájdeme u detí v predškolskom veku, v našej škole študujú hru na nástroji deti od šesť rokov. Špecifikum tohto odboru je individuálny prístup pedagóga a žiaka, ktorý je vedený k samostatnej práci, ale i k práci v komorných zoskupeniach, súboroch.

Dôležitá je pre našu prácu motivácia detí, rozvíjame v nich hudobnú tvorivosť, pamäť, rytmickú a sluchovú predstavivosť a tým všetkým obohacujeme ich vnútorný svet. V súčasnej dobe je samozrejmosťou uplatnenie informačných technológií a využívanie nových moderných trendov najmä v edukácii hudobnej teórie a klávesových nástrojov a percusií. Hudba ponúka široký prejav pocitov a nálad v rôznej hudobnej farebnosti zvukov jednotlivých nástrojov.

Cieľom edukácie je poskytnúť základné hudobné vzdelanie, vychovať nielen mladých umelcov pre ďalšie umelecké štúdium, ale aj sčítaných konzumentov kvalitnej hudby rôznych žánrov a vykresať tak vzdelaného, kultúry znalého absolventa.

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717