Navigácia

Lienka

Nie všetci speváci, či hudobníci sa v začiatkoch štúdia vedia popasovať s trémou a vystúpiť na pódiu ako sólisti a preto aj z tohto dôvodu začal v škole od jej vzniku fungovať detský spevácky zbor, ktorý na verejný hudobný prejav dáva priestor nielen spevákom, ale aj všetkým hudobníkom.

Činnosť zboru bola od prvých krokov úspešná, školský rok 2006/07 ukončili speváci nahraním prvého CD albumu „Spievame s Múzou“. V minulom roku speváci pokrstili vydanie druhého CD s autorskými piesňami rodáka z Humenného Jána Hrubovčáka (Jano v Múze, Múza v Janovi). Počas nasledujúcich rokov sa v zbore vyprofilovali sólisti, ktorí účinkovali na rôznych verejných koncertoch školy. Úspechy na pódiu sú hnacím motorom pre spevákov, ktorí vo svojom repertoári majú piesne rôznych žánrov.

 

Zbor od jeho vzniku vedie Mgr. Zuzana Dirbáková.

Detský spevácky zbor Lienka ešte v roku 2012 nahral CD s názvom JANO V MÚZE, MÚZA V JANOVI. CD obsahuje14 detských piesní od autora Janka Hrubovčáka - rodáka z Humenného. Taktiež k prvým desiatim piesňam sú na CD aj karaoke podklady. 

CD si môžete zakúpiť v umeleckej škole Múza v hodnote 5€.

                           

 

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717