Navigácia

 • Dňa 21.6. 2018 sme slávnostne otvorili náš najnovší priestor - sálu, ktorá bude slúžiť žiakom pri ich prvých koncertných aktivitách a pevne veríme, že ich bude aj posúvať v ich umeleckom raste.
  25.06.2018 11:44 | viac »
 • Koncom školského roka študenti Múzy, konkrétne detký spevácky zbor Lienka, tanečný súbor Pavesa a dve sólistky - saxofónistky Sofia Gajdošová, Simona Surgentová, reprezentovali našu školu na koncertoch v Liberci.
  22.06.2018 08:59 | viac »
 • Dňa 21. mája 2018 vyhodnotila odborná komisia 153 výtvarných prác z deviatich základných a dvoch umeleckých škôl na tému „Veselé lavičky“. Autorom jednej z víťazných prác je aj žiak umeleckej školy.
  05.06.2018 08:14 | viac »
 • Žiačky prípravného štúdia nás úspešne reprezentovali na súťaži "Moyzesov slávik" v Prešove.
  25.05.2018 09:12 | viac »
 • Naši študenti tanečného odboru sa v piatok a sobotu 11.- 12.mája zúčastnili Grandfinále Showtime Levice 2018. A výsledky sú naozaj krásne, v dvoch kategóriách MAJSTRI SLOVENSKA s postupom na Majstrovstvá Európy. 
  15.05.2018 12:01 | viac »
 • Hoci je apríl mesiacom žartíkov, to, že žiaci zo SZUŠ Múza mali toho až – až, nebolo žiadnym vtipom, ale serióznou prácou. Chvíle prebúdzajúcej sa jari strávili na koncertných a súťažných pódiách. 
  15.05.2018 11:51 | viac »
 • Krátky report z nášho benefičného koncertu v Snine.
  15.05.2018 11:42 | viac »
 • Dňa 8.5. 2018 sa na humenskom cintoríne zúčastnil DSZ Lienka pietneho aktu pri príležitosti 73. výročia ukončenia 2.sv.vojny. Zaspievali spolu so Speváckym zborom mesta Humenné.
  08.05.2018 19:05 | viac »
 • V Ružomberku sa konala celoslovenská klavírna súťaž a v Starej Ľubovni celoslovenská súťaž v sólovej hre na saxofóne.
  08.05.2018 18:55 | viac »
 • Na programe ku Dňu učiteľov sa podieľali žiaci a pedagógovia hudobného a tanečného odboru umeleckej školy Múza.
  25.04.2018 07:12 | viac »
 • Dňa 24.apríla 2018 sa naši speváci úspešne prezentovali na speváckej súťaži Zemplín Pop, ktorá sa konala v kultúrnom stredisku v Michalovciach. 
  25.05.2018 09:07 | viac »
 • Dňa 27.3. 2018 sa náš žiak Jozef Sklenčár zúčastnil klavírnej súťaže v Snine.
  04.04.2018 09:49 | viac »
 • V sobotu 24.3. sa v Košiciach naši tanečníci zúčastnili tanečnej súťaže Showtime Košice.
  04.04.2018 09:49 | viac »
 • Dňa 22.3.2018 sa DSZ Lienka zúčastnil krajskej súťaže mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2018 vo Vranove nad Topľou. 
  27.03.2018 08:48 | viac »
 • Vyhodnotenie 33. ročníka výtvarnej súťaže "Vesmír očami detí" za okres Humenné.
  14.03.2018 10:44 | viac »
 • Dňa 10.februára 2018 sa tanečníci zo SZUŠ Múza zúčastnili choreografickej tanečnej súťaže Show cup 2018, ktorú už piaty rok organizuje tanečná škola Show DS Košice v Kunsthalle v Košiciach.
  22.02.2018 18:20 | viac »
 • Začal sa nám nový kalendárny rok a my doňho vstupujeme  s novými priestormi, ktoré sme pre našich žiakov usilovne prerábali počas celých zimných prázdnin. Takže svojim spôsobom aj my začíname nanovo. 

  Chceli by sme Vám do nového roka popriať veľa zdravia, spokojnosti, pohody.

  21.02.2018 09:56 | viac »
 • V mesiaci december  sa naša škola  zapojila do projektu "Gesto pre mesto"  Raiffeisen banky. Vďaka Vám sa nám podarilo hlasovanie vyhrať a naša škola tak získa od banky  grant.
  21.02.2018 09:53 | viac »
 • Dňa 15. decembra 2017 sa speváci z DSZ Lienka a komorného zboru Young Voises predstavili spolu s vokálnou skupinou Womanvocal na vianočnom koncerte v kostole Rovné.
  18.12.2017 20:17 | viac »
 • Vypočujte si pieseň ,,Vianočný sen" (Tom a Elo), do ktorej nahrali vokály speváci z detského speváckeho zboru Lienka.
  14.12.2017 09:43 | viac »
 • Detský spevácky zbor Lienka a Spevácky zbor mesta Humenné vystúpil v rámci adventných nedieľ ( v nedeľu 10.12. o 15,30 hod pri slávnostnom zasvietení výzdoby pred humenským zámkom). 
  14.12.2017 09:54 | viac »
 • Dňa 6.novembra 2017 sa žiaci tanečného odboru predstavili v rámci projektu "Vytancuj si zdravie".
  13.11.2017 09:30 | viac »
 • V piatok, 3. novembra 2017, sa v divadelnej sále Domu kultúry v Humennom, uskutočnilo slávnostné oceňovanie nových aj pravidelných darcov krvi. 
  13.11.2017 09:43 | viac »
 • Dňa 18.októbra 2017 sa v NsP A.Leňu konal koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V rámci dobrovoľníctva spolupracujeme  s nemocnicou už dlhší čas a zapájame sa do aktivít projektu "Krajší deň". 
  22.10.2017 16:16 | viac »
 • Aj keď sa nový školský rok ešte len rozbieha, v Súkromnej umeleckej škole Múza bol prvý týždeň na koncertné aktivity viac než bohatý.
  22.10.2017 16:03 | viac »

Zoznam článkov

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717