Navigácia

Meno školy: SZUŠ Múza
Email školy: szus.muza@gmail.com
Adresa školy: Námestie slobody 57, P.O.BOX 38, 066 01 Humenné
IČO: 42030544
DIČ: 2022231706
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Telefón: +421 905 572 532
+421 918 568 717

Mapa

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717