Navigácia

Zoznam učiteľov

Foto Mgr. Zuzana Dirbáková Riaditeľka
Foto Nadežda Spišáková, Dis.art. Zástupkyňa
Foto Mgr. Erika Flimel Učiteľka
Foto Oľga Minčičová, Dis.art. Učiteľka
Foto Mgr. Matúš Molnár Učiteľ
Foto Mgr. Viera Petrovčinová Učiteľka
Foto Miloš Sedláček, Dis.art. Učiteľ
Foto Mgr.Art. Ivana Štefanová Učiteľka

© aScAgenda 2018.0.1115 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 29.06.2018

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717