Navigácia

Zoznam učiteľov

Foto Mgr. Zuzana Dirbáková Riaditeľka
Foto Nadežda Spišáková, Dis.art. Zástupkyňa
 
 
Tamara Belejová Učiteľka
Foto Jana Bercelová Učiteľka
Foto Viktória Demková, Dis.art. Učiteľka
Foto Eva Fabiánová Učiteľka
 
 
Tímea Ficková Učiteľka
Foto Mgr. Erika Flimel Učiteľka
Foto Mgr.Art. Mária Havriľaková, Dis.art. Učiteľka
Foto Rastislav Hribik, Dis.art. Učiteľ
 
 
Bc. Jana Hricenková, Dis.art. Učiteľka
 
 
Klaudia Kováčová Učiteľka
Foto Mgr. Andrea Lacová Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Lichvanová Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Majcherová Učiteľka
Foto Oľga Minčičová, Dis.art. Učiteľka
Foto Mgr. Matúš Molnár Učiteľ
 
 
Katarína Oskoripová Učiteľka
Foto Mgr. Viera Petrovčinová Učiteľka
 
 
Dávid Proc, Dis.art. Učiteľ
Foto Daniela Rišková, Dis.art. Učiteľka
 
 
Leonard Sedláček Učiteľ
Foto Miloš Sedláček, Dis.art. Učiteľ
 
 
Teodor Sedláček Učiteľ
Foto Mikuláš Surgent, Dis.art. Učiteľ
Foto Mgr.Art. Ivana Štefanová Učiteľka
 
 
Dominika Zeleňáková Učiteľka

© aScAgenda 2019.0.1139 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 09.11.2018

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717