Navigácia

Tanečný odbor

 

Deti sú hravé, majú radi pohyb, preto je len samozrejmé, že sa k tancu dostávajú od útleho detstva. V tanečnom odbore začíname pracovať už so štvorročnými a päťročnými deťmi.

V hravých pohybových činnostiach a cvičeniach získavajú správne návyky držania tela, základy rytmiky, intonácie, dynamiky. Učia sa orientovať v priestore a na veselé a spievané piesne tancujú vo svojich prvých choreografiách. Pracujú so švihadlami, malými a veľkými fit loptami, s odvahou skúšajú stojky a mlynské kolá, kotúle, šnúry, roznožky, mostíky. S postupom do vyšších ročníkov sa pripravujú na zvládnutie prvkov klasického tanca, ktorý si vyžaduje sústredenosť, precíznosť a disciplínu pohybu, čo má veľký význam pri výchove k dôslednosti a vytrvalosti.

Hlavné zameranie tanečného odboru je scénický tanec, ktorý kladie veľký dôraz na tanečnú improvizáciu a tvorivosť študentov. V kolektíve detí sa prostredníctvom spoločných zážitkov umocňujú vzťahy, priateľstvá.

Tento odbor prostredníctvom pohybových aktivít umocňuje komplexne a systematicky rozvíjať jedinca po telesnej a duševnej stránke.

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717