Navigácia

Oznamy pre študentov:

- 25.6.2018 nie je vyučovanie v žiadnom odbore z dôvodu športových aktivít

- od 25. - do 29.jún sa ruší hudobná náuka

-29.6.2018 odovzdávanie vysvedčení: od 9,00 do 13,00 hod.

Žiadame: 

tanečníkov - aby vrátili kostými

hudobníkov - aby vrátili zapožičané nástroje

výtvarníkov - aby si zo školy zobrali pracovné plášte, uteráky

všetkých, aby uhradili školné                    

V školskom roku 2017/18 chceme, aby rodičia získali prehľad o svojich platbách, ich evidencii, predpisoch, preto na základe prístupového mena a hesla sa môžu prihlásiť na našu webovú stránku (www.muza.edupage.sk) a získať tieto informácie. 

Nezabudnite, že každý žiak má svoj VS (variabilný symbol), na základe ktorého je platba automaticky pridelená.  Platby načítavame do systému až z mesačného výpisu (nie počas mesiaca).

Nájdete nás

Fotogaléria

Fotogaléria od roku 2010 - 2015

Pondelok 25. 6. 2018

Novinky

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717