Navigácia

 • Vypočujte si pieseň ,,Vianočný sen" (Tom a Elo), do ktorej nahrali vokály speváci z detského speváckeho zboru Lienka.
  14.12.2017 09:43 | viac »
 • Detský spevácky zbor Lienka a Spevácky zbor mesta Humenné vystúpil v rámci adventných nedieľ ( v nedeľu 10.12. o 15,30 hod pri slávnostnom zasvietení výzdoby pred humenským zámkom). 
  14.12.2017 09:54 | viac »
 • Dňa 6.novembra 2017 sa žiaci tanečného odboru predstavili v rámci projektu "Vytancuj si zdravie".
  13.11.2017 09:30 | viac »
 • V piatok, 3. novembra 2017, sa v divadelnej sále Domu kultúry v Humennom, uskutočnilo slávnostné oceňovanie nových aj pravidelných darcov krvi. 
  13.11.2017 09:43 | viac »
 • Dňa 18.októbra 2017 sa v NsP A.Leňu konal koncert pri príležitosti mesiaca úcty k starším. V rámci dobrovoľníctva spolupracujeme  s nemocnicou už dlhší čas a zapájame sa do aktivít projektu "Krajší deň". 
  22.10.2017 16:16 | viac »
 • Aj keď sa nový školský rok ešte len rozbieha, v Súkromnej umeleckej škole Múza bol prvý týždeň na koncertné aktivity viac než bohatý.
  22.10.2017 16:03 | viac »

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@muzahe.sk
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717