Navigácia

27.4.17 Súťaž v hre na saxofóne v Starej Ľubovni

Koncom apríla ZUŠ J.Melkoviča v Starej Ľubovni organizovala 8.ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky v sólovej a komornej hre na saxofóne.

Organizátor si buduje svoju tradíciu v usporiadaní prehliadky tak, ako my tradíciu v účasti na tejto súťaži. Odborná porota: Mgr.art. Marek Pastítik, ArtD., Mgrt.art. Štefan Tkáč, Mgr.art. Adrián Harvan ocenila našich študentov tak, že ani tento rok sme neodchádzali sklamaní, uspeli sme.

Študent Teodor Sedláček získal vo svojej III. kategórii zlaté pásmo a svoje prvé skúsenosti na takom podujatí a ocenenie získala aj Sofia Gajdošová (strieborné pásmo zo šestnástich súťažiacich I. kategórii). Blahoželáme k úspechom, ktoré, posúvajú naše mladé talenty a ďakujeme tr. učiteľovi Milošovi Sedláčkovi DiS.art. za trpezlivosť a prípravu žiakov, ktorí sa svojou hrou posúvajú a prepracovávajú do tanečného orchestra Múzaband.

Napísali o nás: 

 

Diplomy:

 

 

 

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717