Navigácia

1.-2.7.17 Tanečníci z Múzy majstrami Európy

Študenti tanečného oddelenia SZUŠ Múza svoj školský rok nekončili tradične posledným školským dňom.  Cez víkend  1. - 2.júla sa zúčastnili s choreografiou Lavečka Majstrovstiev Európy vo výrazových tancoch v maďarskej Budapešti v kategórii A - juniorov, kde reprezentovali našu školu i mesto Humenné. Vytancovali si prvé miesto (zlaté pásmo) a získali nielen toto krásne ocenenie.

Porota študentov ohodnotila ešte špeciálnou cenou "Special award" s postupom na festival, ktorý sa bude konať  tiež v Budapešti v polovici septembra 2017. Od predsedníčky  poroty si vypočuli pochvalu za zaujímavú choreografiu.

"Keďže v skupine, ktorá sa zúčastnila Majstrovstiev Európy tancujú žiaci, ktorí navštevujú nielen tanečný odbor,  ale aj odbor hudobný, skĺbili a využili sme tieto ich znalosti v spomínanej choreografii. Tanečníci tu súčasne tancujú a hrajú naživo aj na hudobné nástroje, ktoré ovládajú (Emma Uhrinová - altová flauta, Veronika Šimonová - akordeón, Šimon Hajdučko - gitara a Alžbeta Dirbáková - spev). Sprievodný podklad nahrala naša pedagogička Mgr.art. Ivana Štefanová (cimbal)  a husle Ing. Danka Kačurová. Radi by sme sa poďakovali nielen všetkým zúčastneným tanečníkom za ich výkony, ale aj ich rodičom za spoluprácu a pani učiteľke Oľge Minčičovej za profesionálne vedenie žiakov.

Keďže účasť na zahraničnej súťaži si vyžaduje nemalé finančné výdavky, za podporu ďakujeme:  Ing. Vladimírovi Bučekovi, Ing. Vladimírovi Koťovi , Ing. Marekovi  Dirbákovi, firmám VK Trade s.r.o. a Reality Invest Trust a.s. Za zapožičanie auta na prepravu tanečníkov patrí poďakovanie pánovi Michalovi Paraskovi."

Napísali o nás: zemplincanonline.sk

Mgr. Zuzana Dirbáková, SZUŠ Múza Humenné  

Kontakt

Adresa školy: SZUŠ Múza
Námestie slobody 57
066 01 Humenné
P.O.BOX 38
Číslo účtu: 2626066887/1100
IBAN: SK63 1100 0000 0026 2606 6887
BIC: TATRSKBX
Riaditeľka školy: Mgr. Zuzana Dirbáková
dirbakova@gmail.com
+ 421 905 572 532
Zástupkyňa riaditeľky: Spišáková Nadežda
havrilakova@muzahe.sk
+ 421 918 568 717